DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Magnetoterapie

Magnetoterapie

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 Jak souvisí magnetické pole se zdravím?

Původem každého života je buňka. Je to základní stavební kámen. Život začíná jednobuněčným útvarem. U člověka se obnovují každou sekundu milióny buněk. Odumírající buňka přenáší genetickou informaci na následující buňku. V buňce jsou růst a funkce buněk řízeny elektromagnetickými kmity. Narušení těchto informací vede k těžkému poškození buněk - ke vzniku nemocí. K takovýmto narušením dochází zejména nedostatkem magnetické energie.

Induktivními účinky magnetického pole je možné narušený řídící systém buňky vyrovnat. 

K ovlivnění dojde jen v tom případě, narušují - li rušivá magnetická pole rovnováhu. Škodlivé vedlejší účinky jsou při použití terapie magnetickým polem absolutně vyloučeny. Funkce magnetického pole se projeví jako zlepšení reakční schopnosti organismu. Magnetismus znamená živou energii, která představuje pohon pro životně důležité síly z přírody biologickým způsobem.

Velký anatom Rudolf Virchow  založil Buněčnou patologii - teorii, podle které všechny nemoci vycházejí z narušení buněk těla, popř. jejich funkce. Paracelus řekl doslova: „Kdo používá magnet, zjistí, že bez něj nic nezmůže proti mnoha nemocím“. Látková výměna v buňce je možná jen tzv. výměnou iontů. Ionty nejsou tělíska nebo jakési útvary, nýbrž utvořená energie. Ionty sestávají z elementárních částic různého druhu. Svým specifickým pohybem vyrábějí energii (orbitální teorie). Tuto energii, kterou vyrábějí nejmenší částice nám známé, lze srovnat s kmitáním. Zde se nachází patrně základ všech účinků. Pomocí Kirlianovy fotografie je tato energie zachycena a také zdokumentována na fotografických deskách. Na univerzitě v Marburgu bylo skupinou biofyziků vedených Dr. Poppem zkonstruováno zařízení, pomocí kterých je možné měřit nejmenší vyzařování buněk a buněčných útvarů. Každý v našich očích mrtvý předmět vyzařuje. Měření funkce buněčných membrán, resp. Frekvence ukázalo,že intenzita kmitání buněk klesá se závažností nemoci. Energie buněk se ztrácí a tím i síla odporu membrány. Přiváděné kmity podporují energeticky nemocnou buňku. Přivádějí ji zpět  na správnou frekvenci. Tento přírodní postup v žádném případě nezatěžuje tělo. Je to přírodní biologická metoda. Tato magnetická energie je původní energií. Je obsažena ve všem, v každé molekule, v každé buňce.